Akrabalar muhtelif - Tugrul Ussakli

Kayseri, halam ve yengemler

Soldan : Sabiha (Cıngıllıoğlu), Melek (Yavuz), Mürüvvet (Draz) ve amcam Memduh Uşşaklı.

MemduhamcamSevinçmelekhalammürüvvetyengem