Akrabalar muhtelif - Tugrul Ussakli

Melek Uşşaklı (Yavuz), Mürüvvet Draz (Uşşaklı)

Güner - İnal Uşşaklı ile

melekhalamMürüvvetyengem