Akrabalar muhtelif - Tugrul Ussakli

Amcam Memduh Uşşaklı ve babam Zeki Uşşaklı

1918

Babamamcam1918