Akrabalar muhtelif - Tugrul Ussakli

Amcam Memduh - Mürüvvet Uşşaklı (Draz)

.

119MemdukMürüvvetUşşaklı