Akrabalar muhtelif - Tugrul Ussakli

Güner Uşşaklı, 18 Ocak 1933

2 yaş hatırası.

GünerUşşaklıyaşında18011933