Akrabalar muhtelif - Tugrul Ussakli

Güneş Uşşaklı, 28 Nisan 1948

Beşinci yaş hatırası.

GüneşUşşaklıbeşinciyaşhatırası28041948