Akrabalar muhtelif - Tugrul Ussakli

Babaannem ve ailesinden bir bölüm

Ortabağlar, Kayseri 1935